Nhằm giúp cho đoàn viên nắm bắt và có định hướng trong tương lai về nghề nghiệp. Sáng nay, ngày 6/8/2019 BCH đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm phối hợp với huyện Đoàn Châu Thành tổ chức lớp tập huấn khởi nghiệp năm 2019 . Lớp tập huấn do đồng chí Nguyễn Phượng Thư. UV.BCH tỉnh Đoàn - Phó GĐ TTHT TN KN tỉnh báo cáo, thu hút hơn 80 đoàn viên của trường tham gia lớp học.