Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất

của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông,

năm học 2019 – 2020

TT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

38

1,06

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

38

1,06

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

6

0,23

6

Số phòng học đa chức năng

1

0,04

7

Bình quân lớp/phòng học

43

1,13

8

Bình quân học sinh/lớp

1741

40.41

III

Số điểm trường

2

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

15441

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

1200

 

VI

Tổng diện tích các phòng

6611

 

1

Diện tích phòng học (m2)

48

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

64

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

2

 

3

Diện tích thư viện (m2)

128

 

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 10

80

1,86

2

Khối lớp 11

80

1,86

3

Khối lớp 12

80

1,86

4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

1

-

5

…..

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

52

0,03

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

4

0,09

2

Cát xét

0

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

0

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

0/6/4

0/0,14/0,09

5

Thiết bị khác…

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

5

 

0,15

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

           

 

Biểu mẫu 12

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

111

 

13

90

 

5

3

100

 

 

15

84

1

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

96

 

 

 

 

 

 

96

 

 

15

80

1

 

1

Toán

16

 

2

14

 

 

 

16

 

 

2

14

0

 

2

Lý – Công nghệ

8

 

2

6

 

 

 

8

 

 

2

4

1

 

3

Hóa

8

 

5

3

 

 

 

8

 

 

1

7

 

 

4

Sinh - KTNN

8

 

 

8

 

 

 

8

 

 

4

4

 

 

5

Tin

7

 

 

4

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

6

Văn

13

 

1

12

 

 

 

13

 

 

1

12

 

 

7

Sử

5

 

1

4

 

 

 

5

 

 

2

3

 

 

8

Địa

4

 

 

4

 

 

 

4

 

 

1

3

 

 

9

GDCD

4

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

10

Tiếng Anh

14

 

1

13

 

 

 

14

 

 

1

13

 

 

11

Thể dục - QPAN

9

 

 

9

 

 

 

9

 

 

1

8

 

 

II

Cán bộ quản lý

4

 

2

2

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

Phó hiệu trưởng

3

 

1

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

III

Nhân viên

11

 

 

2

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quỹ

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhân viên BV-PV

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Châu Thành, ngày 05 tháng 9 năm 2019

                                                           Thủ trưởng đơn vị