1. Đề án cho thuê Căn tin, nhà giữ xe học sinh, quầy văn phòng phẩm.