1. Quy định đồng phục chính khóa:

    + Nam: áo sơmi trắng, quần tây màu xanh đen, áo bỏ vào quần.

    + Nữ: áo dài trắng. 

2. Quy định đồng phục ngoại khóa, thể dục, trái buổi: 

    Cả nam và nữ đồng phục thể dục theo từng khối.

3. Quy định về phù hiệu: 

    Cả trang phục chính khoá và trái buổi đều phải có mang phù hiệu.

4. Quy định giày, dép: 

    Học sinh tự trang bị giày hoặc dép có quai hậu, không được mang dép lê, dép kẹp.