Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Kiều Huệ
Họ và tên Ngô Thị Kiều Huệ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Ths Địa lý
Trình độ Ths Địa lý
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phòng
Địa chỉ Bình Khánh - Long uyên - An Giang
Điện thoại 0903344901
Email ngokieuhue1975@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều