Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Kiều Huệ
Hiệu trưởng Ngô Thị Kiều Huệ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Ths Địa lý
Trình độ Ths Địa lý
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phòng
Địa chỉ Bình Khánh - Long uyên - An Giang
Điện thoại 0903344901
Email ngokieuhue1975@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều