Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày nay với tên gọi ban đầu là trường PTTH  Châu Thành được thành lập vào ngày 15/08/1983, gồm 2 phân hiệu: ở Cần Đăng và ở Quản Cơ Thành, đến năm học 1985-1986 nhập lại thành một điểm tại vị trí hiện nay, cặp quốc lộ 91, ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Năm 1991 có sáp nhập Cấp 2 An Châu vào. 

Đến năm học 1995-1996 đổi tên thành trường Trung học Nguyễn Bỉnh Khiêm theo quyêt định số 734/QĐUB.TC, ngày 30/08/1995 của UBND tỉnh An Giang

Sang năm học 2000-2001 lại đổi tên thành trường THPT Nguyễn BỈnh Khiêm theo quyết định số 2612/QĐ-UB-TC, ngày 28/12/2000 và tách Cấp 2 An Châu ra.

Vào năm học 2008-2009 lại sáp nhập thêm trường THPT bán công Tiến Đức vào theo quyết định số 1423/QĐ-UBND, ngày 22/07/2008 của UBND tỉnh An Giang.

Nhà trường đã trải qua 6 thời kỳ lãnh đạo của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng hiện nay là cô Ngô Thị Kiều Huệ, nhận nhiệm vụ từ ngày 01/12/2017.

Trong suốt thời gian qua, nhà trường đã có bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học được tăng cường. Đội ngũ CBQL, GV, NV đảm bảo số lượng và cơ cấu. Tổ chức và hoạt động luôn được quan tâm đổi mới, đã tạo sự chuyển biến đáng kể về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

 Năm họcTập thểGVG cấp trườngGVG
cấp tỉnh
HSG cấp tỉnhHSG dự
thi quốc gia
Tỉ lệ TN.THPT 
 2012-2013TTLĐXS37 47 100% 
 2013-2014TTLĐXS3038 98,82% 
 2014-2015TTLĐXS28 12498,69% 
 2015-2016TTLĐXS33 8194,13% 
 2016-2017TTLĐXS,
Cờ thi đua
41 182100% 
 2017-2018TTLĐTT  212, đạt giải 1  
 2018-2019 53 8 99,09% 
 2019-2020TTLĐTT      
 2020-2021TTLĐXS
Bằng khen UBND tỉnh
      
 2021-2022TTLĐTT      

 

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm