1. Hiệu trưởng: Ngô Thị Kiều Huệ

2. Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: Trương Sơn

3. Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC: Võ Việt Dũng

4. Phó Hiệu trưởng phụ trách Ngoài giờ: Lâm Mộc Tùng