Ban lãnh đạo
 • Ngô Thị Kiều Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Ths Địa lý
  • Điện thoại:
   0903344901
  • Email:
   ngokieuhue1975@gmail.com
 • Võ Việt Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin học
  • Điện thoại:
   0918420797
  • Email:
   vvdungag@gmail.com
 • Trương Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Ths Toán
  • Điện thoại:
   0908483967
  • Email:
   sonnbk1974@gmail.com
 • Lâm Mộc Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư phạm kỹ thuật
  • Điện thoại:
   0907773859
  • Email:
   lmtung1975@gmail.com