Thông tin chi tiết:
Trương Sơn
Phó Hiệu trưởng Trương Sơn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Ths Toán
Trình độ Ths
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phong
Địa chỉ
Điện thoại 0908483967
Email sonnbk1974@gmail.com
Mạng xã hội