Thông tin chi tiết:
Võ Việt Dũng
Phó Hiệu trưởng Võ Việt Dũng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị ĐHSP Tin học
Trình độ ĐHSP
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phòng
Địa chỉ Mỹ Bình - Long Xuyên - An Giang
Điện thoại 0918420797
Email vvdungag@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều