STT

Họ và

Tên

Chức vụ

1

Phạm Nam Điền

 

BT Đoàn Trường

2

Nguyễn Bích Ngọc

 

Phó bí thư

3

Huỳnh Ngọc Ý

 

Phó bí thư

 4

Nguyễn Trọng Nghĩa

 

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Nguyễn Thị Bảo Trân

 

Ủy viên Ban Thường vụ

6

 Nguyễn Chí Hào

 

UV.BCH

7

Nguyễn Phước Đạt

 

UV.BCH

8

Phạm Thị Kim Sang

 

UV.BCH

9

Trịnh Minh Nhựt

 

UV.BCH

10

Huỳnh Ngọc Trúc Ly

 

UV.BCH

11

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

 

UV.BCH

12

Đào Ngọc Nhân Vĩ

 

UV.BCH

 13

Nguyễn Hoàng Yến

 

UV.BCH

14

Nguyễn Tuấn Kiệt

 

UV.BCH

15.

Nguyễn Quốc Khải

 

UV.BCH