1. Danh sách giáo viên:

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Mai Thị Thùy Trinh

ĐHSP Vật lý

TTVP – Thiết bị

2

Đỗ Thị Khánh

TC Thư viện

Nhân viên thư viện

3

Huỳnh Thanh Mai

TC Kế toán

Nhân viên Thủ Quỹ

4

Lê Thị Diễm Thương

TC Văn thư

Nhân viên Văn thư

5

Ngô Văn Pháp

ĐHSP Hóa học

Nhân viên Thiết bị

6

Nguyễn Thị Kim Danh

ĐH Kế toán

Nhân viên Kế toán

7

Tống Thị Diễm Trinh

TC Y sỹ

Nhân viên Y tế

8

Lê Văn Sang

 

Nhân viên Bảo vệ

9

Huỳnh Ngọc Hiền

 

Nhân viên Bảo vệ

10

Huỳnh Thị Kim Hoàng

 

Nhân viên Phục vụ

 

2. Thành tích

- Năm học 2021-2022 Tổ đạt được danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Về phía Công đoàn: có 01 cá nhân được giấy khen CĐ ngành đạt thành tích suất sắc trong hoạt động Công đoàn; 01 cá nhân đạt thành tích suất sắc trong hoạt động Công đoàn cơ sở.