18:32 ICT Thứ bảy, 17/11/2018

Trang chủ » Giới thiệu

Khẩu hiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512
Chia ra: Tốt 1559 553 510 496
Trong TS: + Nữ 908 323 296 289
 + Dân tộc 2 2    
 + Nữ dân tộc 1 1    
Khá 82 32 34 16
Trong TS: + Nữ 24 13 9 2
 + Dân tộc        
 + Nữ dân tộc        
Trung bình 7 1 6  
Trong TS: + Nữ 2 1 1  
 + Dân tộc        
 + Nữ dân tộc        
Yếu 1 1    
Trong TS: + Nữ        
 + Dân tộc        
 + Nữ dân tộc        
Số học sinh chia theo học lực 1649 587 550 512
Chia ra: Giỏi 506 134 176 196
Trong TS: + Nữ 325 88 109 128
 + Dân tộc 2 2    
 + Nữ dân tộc 1 1    
Khá 746 266 258 222
Trong TS: + Nữ 433 160 150 123
 + Dân tộc        
 + Nữ dân tộc        
Trung bình 381 175 113 93
Trong TS: + Nữ 177 82 45 50
 + Dân tộc        
 + Nữ dân tộc        
Yếu 16 12 3 1
Trong TS: + Nữ        
 + Dân tộc        
 + Nữ dân tộc        
Kém        
Trong TS: + Nữ        
 + Dân tộc        
 + Nữ dân tộc        
Số học sinh không xếp loại        
Trong TS: + Nữ        
 + Dân tộc        
 + Nữ dân tộc        
         
Tổng hợp kết quả cuối năm 1649 587 550 512
 - Lên lớp 1634 575 547 512
   Trong đó:  + Học sinh giỏi 506 134 176 196
  + Học sinh tiên tiến 746 266 258 222
 - Thi lại 15 12 3  
 - Lưu ban        
 
Trong năm học 2016 -2017:
+ Có 12 học sinh đạt giải HSG các môn văn hóa cấp tỉnh
+ Có 2 hs dự thi vòng thi cấp quốc gia - có 1 em đạt giải Khuyến khích môn Tin học - Trần Lê Duy 12B2
+ 1 Giải nhất, 1 giải nhì - Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh - 1 giải nhất cấp quốc gia
+ 1 nhất, 1 khuyến khích - Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh
+ 2 giải ba Máy tính cầm tay  

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam