07:26 ICT Thứ tư, 26/09/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Ban đại diện CMHS

BAN ĐẠI DIỆN CMHS
 
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1  Phạm Thái Bình Trưởng ban  
2  Lê Hữu Dụng Phó ban  
3  Nguyễn Văn Lâm Phó ban  
4  Võ Thị Minh Ngọc Phó ban  
5  Nguyễn Ngọc Mỹ Ngân Phó ban  
6  Nguyễn Thị Trúc Phương Ủy viên  
7  Võ Thành Phương Em Ủy viên  
8  Nguyễn Thanh Trung Ủy viên  
9  Tạ Hồng Phúc Ủy viên  
10  Võ Thành Vương Ủy viên  
11  Cao Văn Dũng Ủy viên  
12  Nguyễn Văn Thông Ủy viên  

 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam