21:07 EDT Thứ ba, 23/10/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU
 
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1  Ngô Thị Kiều Huệ
 Năm sinh: 1975
 Th.s Địa lý
Hiệu trưởng
2  Lâm Mộc Tùng
 Năm sinh: 1975
 ĐHSP KTCN
P. Hiệu trưởng
Phục trách NGLL
3  Trương Sơn
 Năm sinh: 1974
 Th.s Toán
P. Hiệu trưởng
Phụ trách CM
4  Võ Việt Dũng
 Năm sinh: 1974
 ĐHSP Tin học
P. Hiệu trưởng
Phụ trách CSVC

 

 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam