07:29 ICT Thứ tư, 26/09/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Công đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Huỳnh Thanh Hòa    Chủ tịch
2  Trương Thành Tuấn   P. Chủ tịch
3  Nguyễn Thị Thu Hương x Truởng ban nữ công
4  Mai Hồng Thoại    
5  Trần Thị Minh Châu x  
6  Nguyễn Văn Thanh    
 7  Nguyễn Thị Thúy Kiều x  

 

Giới thiệu

Tiểu sử trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng) có trí tuệ thông minh mẫn tiệp từ nhỏ.      Ông sống ẩn dật suốt thời thanh niên, mãi đến năm 45 tuổi mới đi thi và đỗ Trạng nguyên, giữ chức...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam