08:28 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Công đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Huỳnh Thanh Hòa    Chủ tịch
2  Trương Thành Tuấn   P. Chủ tịch
3  Nguyễn Thị Thu Hương x Truởng ban nữ công
4  Mai Hồng Thoại    
5  Trần Thị Minh Châu x  
6  Nguyễn Văn Thanh    
 7  Nguyễn Thị Thúy Kiều x  

 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam