08:28 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY
 
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1  Ngô Thị Kiều Huệ Bí thư  
2  Lâm Mộc Tùng P. Bí thư  
3  Trương Sơn Đảng ủy viên  
4  Huỳnh Thanh Hoà Đảng ủy viên  
5  Huỳnh Vinh Huy Đảng ủy viên  
6  Võ Việt Dũng Đảng ủy viên  
7  Nguyễn Thị Hoa Hồng Đảng ủy viên  


CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG
 
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1  Huỳnh Vinh Huy Bí thư  
2  Huỳnh Thanh Hòa P. Bí thư  
3  Lâm Thị Thanh Tâm Chi ủy viên  
4  Phan Văn Hùng    
5  Lâm Mộc Tùng    
6  Lê Văn Sang    
7  Nguyễn Thành Tuấn    
8  Trần Thị Nhanh    
9  Mai Lương Bích Ngọc    
10  Nguyễn Phú Cường    
11  Phùng Ngọc Thương    
12  Huỳnh Chí Thành    
13  Đỗ Minh Tân    
14  Huỳnh Hữu Nghĩa    
15  Trần Cao Thanh Tuyến    
16  Từ Thị Kim Thoa    
17  Phạm Nam Điền    


CHI BỘ KHỐI TỰ NHIÊN
 
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1  Võ Việt Dũng Bí thư  
2  Nguyễn Thanh Tiến P. Bí thư  
3  Phan Tấn Tài Chi ủy viên  
4  Trương Sơn    
5  Nguyễn Hoàng Sáu    
6  Hứa Tứ Hà    
7  Nguyễn Văn Chúng    
8  Nguyễn Bình Dương    
9  Trần Trung Hiếu    
10  Nguyễn Thị Hiền (T)    
11  Nguyễn Minh Dương    
12  Nguyễn Tấn Phong    
13  Lâm Đạo Cường    
14  Huỳnh An Nghĩa    
15  Nguyễn Văn Thanh    
16 Phan Hồng Nhung    


CHI BỘ KHỐI XÃ HỘI
 
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1  Nguyễn Thị Hoa Hồng Bí thư  
2  Ngô Thị Kiều Huệ P. Bí thư  
3  Nguyễn Thị Thu Hương Chi ủy viên  
4  Nguyễn Thị Hiền (V)    
5  Trần Thanh Thanh    
6  Mai Hồng Thoại    
7  Nguyễn Thị Ngọc Phượng    
8  Võ Ngọc Kim Châu    
9  Bùi Thị Quế Phương    
10  Võ Thị Huyền Anh    
11  Trương Thành Tuấn    
12  Nguyễn Thị Thúy Kiều    
13  Nguyễn Thị Ngọc Đào    
14  Trần Trung Nam    
15  Huỳnh Phương Đan    
16  Lê Thị Hà    
17  Lê Đức Tín    
18  Trần Thị Mỹ    
19  Hồ Thúy Kiều    
20  Trần Thị Thu Vân    
 


 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam