07:25 ICT Thứ tư, 26/09/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Đoàn thanh niên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Phạm Nam Điền    Bí thư
2  Nguyễn Văn Thanh    P. Bí thư
3  Đặng Thị Thúy Kiều x  P. Bí thư
4  Đỗ Anh Thư x  UVTV
5  Huỳnh Minh Nhật    UVTV
6  Nguyễn Minh Nhật    UVBCH
7  Dương Trung Nghĩa x  UVBCH
8  Nguyễn Bảo Trân x  UVBCH
9  Nguyễn Thị Tuyết Nhi x  UVBCH
10  Nguyễn Văn Thép    UVBCH
11  Nguyễn Thị Ý Thơ x  UVBCH
12  Nguyễn Thị Kim Thơ x  UVBCH
13  Trần Thị Bé Thúy x  UVBCH
14  Phan Lê Quế Trân x  UVBCH
15  Võ Phương Thu Trang x  UVBCH

Facebook Page:  https://www.facebook.com/Doantruongthptnguyenbinhkhiem.dtn.ag

 

Giới thiệu

Tiểu sử trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng) có trí tuệ thông minh mẫn tiệp từ nhỏ.      Ông sống ẩn dật suốt thời thanh niên, mãi đến năm 45 tuổi mới đi thi và đỗ Trạng nguyên, giữ chức...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam