21:37 ICT Thứ hai, 19/03/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Đoàn thanh niên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Phạm Nam Điền    Bí thư
2  Nguyễn Văn Thanh    P. Bí thư
3  Đặng Thị Thúy Kiều x  P. Bí thư
4  Đỗ Anh Thư x  UVTV
5  Huỳnh Minh Nhật    UVTV
6  Nguyễn Minh Nhật    UVBCH
7  Dương Trung Nghĩa x  UVBCH
8  Nguyễn Bảo Trân x  UVBCH
9  Nguyễn Thị Tuyết Nhi x  UVBCH
10  Nguyễn Văn Thép    UVBCH
11  Nguyễn Thị Ý Thơ x  UVBCH
12  Nguyễn Thị Kim Thơ x  UVBCH
13  Trần Thị Bé Thúy x  UVBCH
14  Phan Lê Quế Trân x  UVBCH
15  Võ Phương Thu Trang x  UVBCH

Facebook Page:  https://www.facebook.com/Doantruongthptnguyenbinhkhiem.dtn.ag

 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam