20:48 EDT Thứ ba, 23/10/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ Lịch sử

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LỊCH SỬ


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Nguyễn Văn Hùng   Tổ trưởng
2  Bùi Ngọc Hạnh    
3  Lê Thị Hà x  
4  Phạm Thị Kim Thanh x  
5  Nguyễn Bích Ngọc x  


 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam