07:25 ICT Thứ tư, 26/09/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ Ngoại ngữ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ

STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Bùi Thị Quế Phương x  
2  Nguyễn Thị Mười x  
3  Nguyễn Thị Thu Hương x Tổ trưởng
4  Võ Thị Bích Tuyền x  
5  Phan Thị Kiều Diễm x  
6  Trần Thị Thu Vân x  
7  Võ Ngọc Kim Châu x  
8  Phan Thị Thanh Loan x  Th.s
9  Đinh Thị Thúy Hằng x  
 10  Nguyễn Thị Mỹ Dung x   
 11  Trần Thị Nhã Phương x  
 12  Nguyễn Phạm Trúc Mai x  
 13  Nguyễn Thị Như Thảo  x   
14 Trần Thị Minh Châu x Tổ phó

 

Giới thiệu

Tiểu sử trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng) có trí tuệ thông minh mẫn tiệp từ nhỏ.      Ông sống ẩn dật suốt thời thanh niên, mãi đến năm 45 tuổi mới đi thi và đỗ Trạng nguyên, giữ chức...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam