08:29 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ Ngữ văn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN

STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Đặng Thị Trinh  x Thạc sĩ 
2  Nguyễn Thị Hiền x  
3  Lâm Thị Thanh Trúc x  
4  Mai Hồng Thoại    Tổ phó
5  Phan Đoàn Hồng Phụng x  Tổ trưởng
6  Trần Thanh Thanh  x  
 7  Đặng Thị Thư x  
 8  Trần Thị Ngọc Phượng x  
 9  Huỳnh Phương Đan  x   
10  Nguyễn Thị Kiều Trang  
 11   Nguyễn Trung Nam    
12  Võ Thị Bích Chi  


 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam