08:30 ICT Thứ tư, 26/09/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ Ngữ văn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN

STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Đặng Thị Trinh  x Thạc sĩ 
2  Nguyễn Thị Hiền x  
3  Lâm Thị Thanh Trúc x  
4  Mai Hồng Thoại    Tổ phó
5  Phan Đoàn Hồng Phụng x  Tổ trưởng
6  Trần Thanh Thanh  x  
 7  Đặng Thị Thư x  
 8  Trần Thị Ngọc Phượng x  
 9  Huỳnh Phương Đan  x   
10  Nguyễn Thị Kiều Trang  
 11   Nguyễn Trung Nam    
12  Võ Thị Bích Chi  


 

Giới thiệu

Đôi nét về trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đặt trên địa phận ấp Hòa Long III-Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang. Tiền thân của trường là “Trường Vừa Học Vừa Làm” đặt tại xã Cần Đăng (được thành lập 1976). Do nhu cầu phát triển giáo dục của tỉnh An Giang về  đào tạo nguồn nhân lực của...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam