08:28 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ TD-GDQP

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC-GDQP


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Huỳnh Thanh Hòa   Tổ trưởng
2  Nguyễn Phú Cường    
3  Nguyễn Phước Chí    
4  Nguyễn Văn Tám    
5  Huỳnh Vinh Huy    
 6  Huỳnh Chí Thành    
  7   Lại Thanh Việt    
 8  Phùng Ngọc Thương    
 9  Phạm Nam Điền    
10   Đặng Thị Thúy Kiều  x  


 

Giới thiệu

Tiểu sử trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng) có trí tuệ thông minh mẫn tiệp từ nhỏ.      Ông sống ẩn dật suốt thời thanh niên, mãi đến năm 45 tuổi mới đi thi và đỗ Trạng nguyên, giữ chức...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam