21:38 ICT Thứ hai, 19/03/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ TD-GDQP

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC-GDQP


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Huỳnh Thanh Hòa   Tổ trưởng
2  Nguyễn Phú Cường    
3  Nguyễn Phước Chí    
4  Nguyễn Văn Tám    
5  Huỳnh Vinh Huy    
 6  Huỳnh Chí Thành    
  7   Lại Thanh Việt    
 8  Phùng Ngọc Thương    
 9  Phạm Nam Điền    
10   Đặng Thị Thúy Kiều  x  


 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam