21:37 ICT Thứ hai, 19/03/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ Tin học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TIN HỌC


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Võ Việt Dũng    Tổ trưởng
2  Võ Thị Thanh Thảo x  
3  Nguyễn Văn Thanh    
4  Nguyễn Tấn Phong    PTPM
 5   Phan Hồng Nhung  x   
6  Nguyễn Thị Mộng Thu  x    
 7   Trần Trung Hiếu    
 8   Huỳnh An Nghĩa    PTPM


 
 

Giới thiệu

Tiểu sử trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng) có trí tuệ thông minh mẫn tiệp từ nhỏ.      Ông sống ẩn dật suốt thời thanh niên, mãi đến năm 45 tuổi mới đi thi và đỗ Trạng nguyên, giữ chức...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam