20:45 EDT Thứ ba, 23/10/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ Toán

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Nguyễn Bá Lâm   Tổ trưởng
2  Lâm Đạo Cường    
3  Nguyễn Minh Dương    
4  Nguyễn Hoàng Sáu       
5  Trần Thị Thơm x  
6  Lê Thị Huỳnh Châu x  
7  Nguyễn Thanh Tiến   Tổ phó
8  Nguyễn Văn Chúng    
9  Phan Thành Phi Hùng    
10  Nguyễn Thị Hiền    x  
11  Hứa Tứ Hà    
12  Trương Phong    
13  Nguyễn Bình Dương    
14  Phan Tấn Tài    
15  Trần Thị Ngọc Phương  
16  Lê Minh Chính     
17  Đinh Đức Long    


 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam