08:27 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ Toán

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Nguyễn Bá Lâm   Tổ trưởng
2  Lâm Đạo Cường    
3  Nguyễn Minh Dương    
4  Nguyễn Hoàng Sáu       
5  Trần Thị Thơm x  
6  Lê Thị Huỳnh Châu x  
7  Nguyễn Thanh Tiến   Tổ phó
8  Nguyễn Văn Chúng    
9  Phan Thành Phi Hùng    
10  Nguyễn Thị Hiền    x  
11  Hứa Tứ Hà    
12  Trương Phong    
13  Nguyễn Bình Dương    
14  Phan Tấn Tài    
15  Trần Thị Ngọc Phương  
16  Lê Minh Chính     
17  Đinh Đức Long    


 

Giới thiệu

Kế hoạch chiến lược trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM GIAI ĐOẠN 2011 – 2016         Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày nay tọa lạc cặp quốc lộ 91, thuộc ấp Hòa Long 3, Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành; trước đây là trường PTTH Châu Thành được thành lập vào 15/8/1985. Đến niên...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam