08:29 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ Vật lý

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Ngô Duy Phong    Tổ trưởng
2  Đỗ Minh Tân    
3  Lý Kha Minh    Thạc sĩ
4  Nguyễn Hồng Nhựt    
5  Nguyễn Ngọc Tri    
6  Trần Thị Thúy Nga x  
7  Từ Tôn Thất Quốc Khánh    Tổ phó
 8  Từ Thị Kim Thoa  x  
9  Nguyễn Thị Tuyết Nga   x  
 10  Nguyễn Thị Kim Thoa x  Thạc sĩ

 

Giới thiệu

Tiểu sử trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng) có trí tuệ thông minh mẫn tiệp từ nhỏ.      Ông sống ẩn dật suốt thời thanh niên, mãi đến năm 45 tuổi mới đi thi và đỗ Trạng nguyên, giữ chức...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam