07:42 ICT Thứ tư, 26/09/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ Vật lý

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Ngô Duy Phong    Tổ trưởng
2  Đỗ Minh Tân    
3  Lý Kha Minh    Thạc sĩ
4  Nguyễn Hồng Nhựt    
5  Trần Thị Thúy Nga x  
6  Từ Tôn Thất Quốc Khánh    
 7  Từ Thị Kim Thoa  x Tổ phó
8  Nguyễn Thị Tuyết Nga   x  
 9  Nguyễn Thị Kim Thoa x  Thạc sĩ

 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam