08:29 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Trang chủ » Tổ chức

Khẩu hiệu

Tổ Hành chính

DANH SÁCH CB-NV TỔ HÀNH CHÍNH


STT Họ và tên Nữ Chức vụ
1  Ngô Thị Kiều Huệ x Tổ trưởng 
2  Trương Sơn    
3  Lâm Mộc Tùng    
4  Mai Thị Thuỳ Trinh  x  Nhân viên TB
 5   Ngô Văn Pháp   Nhân viên TB
6  Đỗ Thị Khánh x Thư viện 
7  Lê Thị Diễm Thương x Văn Thư 
8  Nguyễn Thi Ngọc Châu x Kế toán
9  Tống Thị Diễm Trinh  x  Y tế
10  Huỳnh Ngọc Hiền    Bảo vệ
11  Lê Văn Sang   Bảo vệ 
12  Nguyễn Thị Bé x Phục vụ
13  Ngô Thị Kiều  x   Phục vụ
 14   Huỳnh Thị Kim Hoàng x  Phục vụ


 

Giới thiệu

Thống kê số liệu (2016 -2017)

Đánh giá học sinh Tổng số Chia ra Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1649 587 550 512 Chia ra: Tốt 1559 553 510 496 Trong TS: + Nữ 908 323 296 289  + Dân tộc 2 2      + Nữ dân tộc 1 1     Khá 82 ...

Hình ảnh hoạt động

 • /uploads/albums/Ảnh 1
 • /uploads/albums/Ảnh 2
 • /uploads/albums/Ảnh 3
 • /uploads/albums/Ảnh 4
 • /uploads/albums/Ảnh 5
 • /uploads/albums/Ảnh 6
 • /uploads/albums/Ảnh 7
 • /uploads/albums/Ảnh 8
 • /uploads/albums/Ảnh 9
 • /uploads/albums/Ảnh 10
 • /uploads/albums/Ảnh 11
 • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam