Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC TẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số   25 /QĐ-THPT ngày 30/01/2019)

NGÀY

TRỰC

ĐIỂM

TRƯỜNG

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

BUỔI TỐI

02/02/2019

(28/12AL)

CHÍNH

Huỳnh Ngọc Hiền

Huỳnh Ngọc Hiền

- Ca 1: Huỳnh Ngọc Hiền

- Ca 2: Lê Văn Sang

PHỤ

Lê Văn Sang

Lê Văn Sang

- Ca 1: Ngô Thị Kiều

- Ca 2: Nguyễn Thị Bé

03/02/2019

(29/12AL)

CHÍNH

Huỳnh Ngọc Hiền

Huỳnh Ngọc Hiền

- Ca 1: Lê Văn Sang

- Ca 2: Huỳnh Ngọc Hiền

PHỤ

Lê Văn Sang

Lê Văn Sang

- Ca 1: Nguyễn Thị Bé

- Ca 2: Ngô Thị Kiều

04/02/2019

(30/12AL)

CHÍNH

Võ Việt Dũng

Phạm Nam Điền

- Ca 1: Huỳnh Ngọc Hiền

- Ca 2: Lê Văn Sang

PHỤ

Nguyễn Phú Cường

Nguyễn Phước Chí

- Ca 1: Ngô Thị Kiều

- Ca 2: Nguyễn Thị Bé

05/02/2019

(01/1AL)

CHÍNH

Huỳnh Thanh Hòa

Huỳnh Chí Thành

- Ca 1: Lê Văn Sang

- Ca 2: Huỳnh Ngọc Hiền

PHỤ

Ngô Văn Pháp

Huỳnh Vinh Huy

- Ca 1: Nguyễn Thị Bé

- Ca 2: Ngô Thị Kiều

06/02/2019

(02/1AL)

CHÍNH

Trương Sơn

Nguyễn Thị Ngọc Châu

- Ca 1: Huỳnh Ngọc Hiền

- Ca 2: Lê Văn Sang

PHỤ

Huỳnh Thanh Mai

Trương Thành Tuấn

- Ca 1: Ngô Thị Kiều

- Ca 2: Nguyễn Thị Bé

07/02/2019

(03/1AL)

CHÍNH

Ngô Thị Kiều Huệ

Nguyễn Bích Ngọc

- Ca 1: Lê Văn Sang

- Ca 2: Huỳnh Ngọc Hiền

PHỤ

Lê Thị Diễm Thương

Đỗ Thị Khánh

- Ca 1: Nguyễn Thị Bé

- Ca 2: Ngô Thị Kiều

08/02/2019

(04/1AL)

CHÍNH

Tống T.Diễm Trinh

Lâm Mộc Tùng

- Ca 1: Huỳnh Ngọc Hiền

- Ca 2: Lê Văn Sang

PHỤ

Mai Thị Thùy Trinh

Trần Thị Minh Châu

- Ca 1: Ngô Thị Kiều

- Ca 2: Nguyễn Thị Bé

09/02/2019

(05/1AL)

CHÍNH

Huỳnh Ngọc Hiền

Huỳnh Ngọc Hiền

- Ca 1: Lê Văn Sang

- Ca 2: Huỳnh Ngọc Hiền

PHỤ

Lê Văn Sang

Lê Văn Sang

- Ca 1: Nguyễn Thị Bé

- Ca 2: Ngô Thị Kiều

10/02/2019

(06/1AL)

CHÍNH

Huỳnh Ngọc Hiền

Huỳnh Ngọc Hiền

- Ca 1: Huỳnh Ngọc Hiền

- Ca 2: Lê Văn Sang

PHỤ

Lê Văn Sang

Lê Văn Sang

- Ca 1: Ngô Thị Kiều

- Ca 2: Nguyễn Thị Bé

 

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều