Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2019

Thực hiện Thông báo số 728/TB-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc thông báo nghỉ các dịp lễ, tết năm 2019; Quyết định số 1115/QĐ- UBND ngày 21/5/2018 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn việc nghỉ các dịp lễ, tết trong năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

Xem chi tiết ở tài liệu đính kèm

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều