QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ THỦ TỤC KHI HỌC SINH CHUYỂN LỚP

 

1. Đơn xin chuyển lớp của học sinh (tải mẫu đơn tại đây), phải có ý kiến và chữ ký của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ.

2. Học sinh hoặc Cha mẹ học sinh nộp đơn tại Văn phòng nhà trường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ), nhân viên văn thư tiếp nhận đơn và đưa giấy hẹn trả kết quả.

3. Nhân viên văn thư trình Ban giám hiệu nhà trường xem xét phê duyệt.

4. Trả kết quả bằng hình thức thông báo cho cha mẹ học sinh qua địa chỉ Email hoặc số điện thoại đã đăng ký tại nhà trường.

5. Nếu được sự đồng ý của Ban giám hiệu: Học sinh được tiếp nhận vào lớp (nếu lý do xin chuyển lớp hợp lệ).