QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ THỦ TỤC KHI HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG ĐI

 

Quy trình làm hồ sơ chuyển trường đi:

  • Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, và có ý kiến tiếp nhận của trường đến.
  • Học sinh đem đơn có ý kiến tiếp nhận của trường đến đem về nộp lại cho bộ phận văn phòng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
  • Khi Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đồng ý cho HS chuyển đi thì bộ văn thư sẽ trả hồ sơ học tập của học sinh gồm: Học bạ (bản chính), Bản sao giấy khai sinh, giấy giới thiệu chuyển trường và các hồ sơ có liên quan của học sinh.

Trình tự thủ tục chuyển trường đi cụ thể như sau:

  • Bước 1. Phụ huynh làm đơn xin chuyển trường đi (theo mẫu) ghi đầy đủ thông tin;
  • Bước 2. Nộp đơn xin chuyển cho văn phòng trường nơi chuyển đến sau đó văn phòng trường trình cho Ban giam hiệu xem xét đơn. Nếu Ban giám hiệu trường đồng ý tiếp nhận thì sẽ ký vào đơn đồng ý tiếp nhận;
  • Bước 3Sau đó Phụ huynh mang đơn chuyển trường có ý kiến tiếp nhận trên về trường để rút hồ sơ và làm thủ tục chuyển hồ sơ qua trường xin chuyển đến (nếu xin chuyển ngoài tỉnh thì phải thông qua Sở Giáo dục đào tạo An Giang)
  • Bước 4Nếu là học sinh khối 10 đầu cấp cần chuyển thì phải được sự đồng ý của Sở Giáo dục đào tạo An Giang.
  • Bước 5. Văn phòng trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, sẽ nhận học sinh vào học.

Thời gian nhận hồ sơ chuyển trường đi:   

   Thời gian tiếp nhận hồ sơ chuyển trường của học sinh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Nộp tại văn phòng trường (bộ phận văn thư)

  • Mẫu đơn đối với chuyển trường trong tỉnh tại đây
  • Mẫu đơn đối với chuyển trường ngoài tỉnh tại đây  

 

* Lưu ý: Nếu sau khi hoàn thành xong mẫu đơn có thể gửi trực tiếp tại trường hoặc trong tình hình dịch bệnh phức tạp có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện.