QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

 VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH


1. Đối tượng: Học sinh đang học tại trường thuộc đối tượng chính sách: hộ nghèo, cận nghèo, con dân tộc thiểu số, mồ côi cả cha lẫn mẹ, con thương binh, bệnh binh.

2. Hồ sơ:    

- Đơn đề nghị miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách (tải mẫu đơn tại đây); nếu học sinh thuộc diện nghèo - cận nghèo thì nộp kèm bản sổ HN-CN do địa phương cấp; học sinh thuộc diện dân tộc thì nộp kèm bản sao giấy khai sinh; học sinh thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ thì nộp kèm giấy chứng tử của cha và mẹ; học sinh có cha hoặc mẹ là thương binh, bệnh binh thì nộp kèm giấy xác nhận thương binh.

- Đối với học sinh thuộc diện nghèo và mồ côi thì điền thêm mẫu đơn hỗ trợ chi phí học tập (tải mẫu đơn tại đây) để nộp lại cho bộ phận tiếp nhận (Kế toán).

3. Thủ tục:

   - Các loại hồ sơ nộp kèm thì phải pho to 3 bản có công chứng.

   - Thời gian nộp là đầu năm học trong tháng 9 và đầu học kì II, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).