QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ THỦ TỤC ĐƠN XIN MIỄN HỌC THỂ DỤC

VÀ THỰC HÀNH MÔN GDQP-AN

1. Đối tượng: là học sinh đang học tại trường, và ghi theo mẫu đơn tại đây

2. Thời gian: học sinh liên hệ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

3. Học sinh hoặc Cha mẹ học sinh nộp đơn tại Văn phòng nhà trường, nhân viên văn thư tiếp nhận và đưa giấy hẹn trả kết quả.

4. Hồ sơ kèm theo: hồ sơ bệnh án của học sinh có xác nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên để xin miễn học thể dục và thực hành môn GDQP-AN.

5. Khi được Hiệu trưởng phê duyệt: nhân viên văn thư thông báo trực tiếp đến GVBM để nắm thông tin học sinh.

*Lưu ý: Hồ sơ bệnh phải photo kèm theo đơn.