QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ THỦ TỤC ĐƠN XÁC NHẬN HỌC SINH CÒN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

1. Đối tượng: là học sinh đang học tại trường, và ghi theo mẫu đơn tại đây

2. Thời gian: để học sinh liên hệ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

3. Học sinh hoặc Cha mẹ học sinh nộp đơn tại Văn phòng nhà trường, nhân viên văn thư tiếp nhận và đưa giấy hẹn trả kết quả.

4. Nhân viên văn thư kiểm tra lại hồ sơ học sinh đang học trình Ban giám hiệu nhà trường phê duyệt.

5. Khi được Ban giám hiệu phê duyệt: Học sinh vào nhận Giấy xác nhận theo lịch hẹn tại Văn phòng nhà trường hoặc qua bưu điện theo địa chỉ học sinh đã đăng ký.